Obchodní podmínky internetového obchodu auto.internix.cz

Provozovatel elektronického obchodu

Firma: Jiří Dlouhý
Adresa:Tesařská 381/56
29306 Kosmonosy
Česká Republika
IČ: 76076598
DIČ: CZ8007010935

Internetový obchod : (24hodin denně)

Vyřizování objednávek : (Po - Pá 8.00 -15.30 hod)

Velkobchod : (Po - Pá 8.00 -15.30 hod)

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě AUTO.INTERNIX.CZ. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň závazné pro obě strany.

Objednání zboží

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
V cenově náročnějších nebo méně atraktivních případech (zboží na objednávku, málo prodejné věci), si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy úhradu finanční zálohy kupujícím, v případě zrušení objednávky kupujícím, je tato záloha vrácena po odečtení nákladů k této objednávce (doprava atd.). Do uhrazení zálohy nebude ani objednáno zboží u dodavatele. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo od objednávky jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Ochrana osobních údajů

Provedením registrace potřebné pro objednávku (elektronicky) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v objednávce uvedených pro obchodní a marketingové účely naší firmy. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu slouží pouze pro naši potřebu (např. vystavení prodejních dokladů, pro zasílání akcí atd.) a nebudou předány, ani prodány třetí straně. Na Vaši žádost údaje vymažeme z databáze našich zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

Vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba, máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury (objednávky), data nákupu a dalších údajů. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Neposílejte zboží na dobírku. Peníze za zboží vám budou vráceny (po odečtení nákladů: poštovné, vrácení zpět dodavateli atd...) po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů.